Lp.Nazwa zajęć edukacyjnychWymiar godzin zajęć edukacyjnych  
1.Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.2
2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.2
3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.2
4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.2
Razem zajęć edukacyjnych – 8
Print Friendly, PDF & Email