Dzień liczby PI

Aktualności

Inter-EDU współorganizatorem i sponsorem Światowego Dnia Liczby PI

IV Międzyszkolny Konkurs na Rozwinięcie Dziesiętne liczby Pi. Padł rekord !!!

Dnia 14 marca 2023r. odbyły się w Hotelu Bartnik obchody Światowego Dnia Liczby PI oraz  „IV Międzyszkolny Konkurs na Rozwinięcie Dziesiętne Liczby PI”. Organizatorem uroczystości było I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curii zaś współorganizatorem i sponsorem była Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Inter-EDU”.Honorowy Patronat nad „ IV Międzyszkolnym Konkursem na  Rozwinięcie Liczby PI” objął Starosta Hajnowski. Główną nagrodę sponsorował Starosta Hajnowski, a II i III miejsce było nagrodzone przez firmę Inter-EDU.

         W uroczystości brały udział: I LO im. Marii Skłodowskiej-Curii w Hajnówce, II LO z DNJB w Hajnówce, SP nr 1 w Hajnówce, SP nr 4 w Hajnówce, SP w Dubinach.

         IV Międzyszkolnemu konkursowi towarzyszyły wykłady, prezentacje i zabawy związane z liczbą PI. Wykład inauguracyjny pt.” Matematyka w sztucznej inteligencji” poprowadził on-line mgr inż. Maciej Szymkowski z Politechniki Białostockiej. Wykład przybliżył tematykę sztucznej inteligencji i sposobów jej wykorzystywania w dzisiejszym świecie min. w medycynie. Wykładowca podkreślił znaczenie matematyki w dziedzinie informatyki,

          Wśród  licznych zabaw matematycznych najbardziej uczestnikom spodobała się gra kahoot, sprawdzającą wiedzę o liczbie Pi oraz łamigłówki. Młodzież miała również możliwość zagrania z mistrzem w warcaby oraz zamienienia  smartfonów na gry planszowe. Młodzież mogła  uczestniczyć  w samodzielnym składaniu broni strzeleckiej, co dla wielu było dużą frajdą. Uczniowie klasy 2OPW zaprezentowali swoje umiejętności i przekazali zdobytą wiedzę zachęcając jednocześnie do wstąpienia do klas mundurowych.

         Punktem kulminacyjnym był konkurs na rozwinięcie dziesiętne liczby PI.

Konkurs odbył się w 3 kategorie: szkoły podstawowe klasy 4-5, szkoły podstawowe klasy 6-8, szkoły ponadpodstawowe.

         Podczas „IV Międzyszkolnego Konkursu na Rozwinięcie dziesiętne Liczby Pi” 2023r został pobity dotychczasowy rekord konkursu -501 miejsc po przecinku. Nowy rekord to 582 miejsca po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi i należy do uczennicy naszej szkoły – Marleny Młynarek. GRATULUJEMY!!!

         Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria szkół podstawowych klas 4-5

miejsce I – Maria Kaniewska SP Dubiny -162

miejsce II – Natalia Gagan SP Dubiny – 148

miejsce III – Klaudia Stepaniuk SP Dubiny – 91

 

Kategoria szkół podstawowych klas 6-8

miejsce I – Gabriel Siemieniuk –  SP Dubiny- 157

miejsce II – Małgorzata Oniszczuk -SP Dubiny – 150

miejsce III – Tomasz Maciuk SP Dubiny 149