Trenerzy i wykładowcy

Elżbieta Mordań
Matematyka, fizyka, informatyka

Wykształcenie: magister matematyki z fizyką, nauczyciel dyplomowany  Staż pracy: ponad 20 lat  Doświadczenie zawodowe:  Prezes Interaktywnego Centrum Edukacji i Usług Inter-EDU  Dyrektor  Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego   Wieloletni nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS  Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty W dorobku zawodowym znajduje się kilku laureatów konkursów matematycznych na szczeblu krajowym. Jej atuty to doskonałe przygotowanie merytoryczne i metodyczne, cierpliwość, pracowitość oraz otwartość na nowe wyzwania. 

Helena Jonasz

Język polski

  • Nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej,
  • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego 
  • Nauczanie języka polskiego na wszystkich poziomach 
  • Jej atuty to profesjonalizm, doskonałe przygotowanie merytoryczne i metodyczne, wysoka kultura osobista i ciepłe usposobienie.
  • W 2017 roku zdobyła tytuł „Nauczyciel na Medal” 

Roman Karczewski

Język angielski, francuski i rosyjski

  • Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
  • Nauczyciel wykładowca języka i literatury angielskiej oraz rosyjskiej 
  • Nauczyciel akademicki.
  • Jego atuty to profesjonalizm, poczucie humoru, komunikatywność. 

Print Friendly, PDF & Email