Język angielski dla biznesmena

Kurs angielskiego dla biznesmena to doskonałe narzędzie, które pozwoli na rozwój umiejętności językowych potrzebnych w pracy. Dzięki temu kursowi, osoby zajmujące się biznesem będą mogły swobodnie porozumiewać się z partnerami z zagranicy, nawiązywać kontakt z nowymi klientami czy prowadzić negocjacje w języku angielskim. Program tych kursów skupia się na wyspecjalizowanych słownictwie związanym z biznesem, umożliwiającym opanowanie poprawnej gramatyki, terminologii oraz sposobu prowadzenia rozmów biznesowych czy pisania maili. Dostępność kursów angielskiego dla biznesmenów jest coraz większa, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online, dzięki czemu każdy może wybrać dla siebie optymalną formę nauki. Jest to inwestycja, która z pewnością przyniesie wiele korzyści oraz pozwoli na podniesienie kwalifikacji w dzisiejszym globalnym świecie biznesu.

Programu kursu „Konwersacje Biznesowe w Języku Angielskim” skierowanego do przedsiębiorców: 

Moduł 1: Wprowadzenie do Języka Biznesu 

1.1 Poznanie specyficznego słownictwa biznesowego 
1.2 Omówienie kluczowych terminów używanych w środowisku biznesowym 
1.3 Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie i zrozumienie podstawowych dokumentów biznesowych 

Moduł 2: Prezentacje i Negocjacje 

2.1 Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych w języku angielskim 
2.2 Techniki efektywnych negocjacji biznesowych 
2.3 Studia przypadków: Analiza rzeczywistych negocjacji w języku angielskim 

Moduł 3: Korespondencja Biznesowa 

3.1 Pisanie profesjonalnych e-maili i listów biznesowych 
3.2 Zasady etykiety w korespondencji biznesowej 
3.3 Praktyczne zadania: Redagowanie różnych rodzajów dokumentów biznesowych 

Moduł 4: Rozmowy telefoniczne i Wirtualne Spotkania Biznesowe 

4.1 Umiejętności skutecznej komunikacji telefonicznej 
4.2 Przygotowanie do wirtualnych spotkań biznesowych 
4.3 Ćwiczenia praktyczne: Symulacje rozmów telefonicznych i spotkań online 

Moduł 5: Kultura Biznesowa w Kraju Anglojęzycznym 

5.1 Zrozumienie różnic kulturowych w biznesie 
5.2 Praktyczne wskazówki dotyczące postaw i gestów w biznesie 
5.3 Studia przypadków: Sukcesy i porażki w wyniku niezrozumienia kultury biznesowej 

Moduł 6: Rozwój Umiejętności Słuchania 

6.1 Ćwiczenia poprawiające umiejętność aktywnego słuchania 
6.2 Rozumienie akcentów i różnych stylów mówienia w języku angielskim 
6.3 Analiza nagrań rozmów biznesowych: Doskonalenie umiejętności rozumienia mowy biznesowej 

Moduł 7: Strategie Radzenia Sobie z Trudnymi Sytuacjami Biznesowymi 

7.1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów w języku angielskim 
7.2 Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach biznesowych 
7.3 Symulacje: Trening reakcji w realistycznych scenariuszach 

Moduł 8: Ocena Postępów i Indywidualne Konsultacje 

8.1 Przegląd zdobytej wiedzy i umiejętności 
8.2 Indywidualne konsultacje z instruktorem 
8.3 Plan dalszego rozwoju w zakresie komunikacji biznesowej w języku angielskim 

Kurs ten będzie łączył teorię z praktyką, umożliwiając uczestnikom rozwijanie umiejętności w trakcie rzeczywistych sytuacji biznesowych. Każdy moduł obejmie zarówno aspekty językowe, jak i kulturowe, aby uczestnicy byli przygotowani do efektywnej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym. 

Print Friendly, PDF & Email