Świąteczna promocja

Świąteczna promocja 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia mamy dla wszystkich prezenty. Promocja dotyczy ceny na kursy maturalne i ósmoklasisty z matematyki.  


Cena promocyjna wynosi 375 zł za 25 zajęć edukacyjnych czyli 15 zł za 45 min zajęć.   
Promocja jest ważna od 20.12.2022 r. do 05.02.2023 r.  
Liczba miejsc ograniczona. Cena gwarantowana 375zł za 25 godzin kursu dotyczy pierwszych 30 osób zgłoszonych poprzez wypełnienie formularza na stronie www.inter-edu.pl i po podpisaniu umowy. 

Elżbieta Mordań  
Dyrektor Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego “Inter-EDU” 

Zapraszamy do skorzystania ze świątecznego karnetu promocyjnego na:

 • Kurs przygotowawczy z matematyki do matury 2023
 • Kurs przygotowawczy z matematyki do egzaminu ósmoklasistów w roku 2023

  Formularz zgłosznia na kurs przygotowawczy do matury lub egzaminu ósmoklasisty z matematyki
  w ramach „Świątecznego karnetu promocyjnego”

  Ruszyła rekrutacja na kursy przygotowawcze do matury i egzaminów ósmoklasisty 2023

  Aktualności Egzaminy ósmoklasistów Matura Rekrutacja
  Trwa rekrutacja  na kursy !!!

  Niepubliczna
  Placówka Kształcenia   Ustawicznego

  INTER-
  EDU

  prowadzi nabór na kursy online
  i
  stacjonarne przygotowujące do matury
  oraz do egzaminu ósmoklasisty 2023.

  W ramach kursu oferujemy:

  v Solidne przygotowanie do matury
  na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  wszyscy nasi kursanci zdają maturę, a najniższy
  uzyskany wynik to 50%.

  v Solidne przygotowanie do egzaminu
  ósmoklasisty, 67% zdających uzyskało wynik powyżej 70%.

  v Dobre ceny, nawet 30 zł za godzinę (dotyczy pracy w grupach)

  v Nowoczesne metody nauczania.

  v Damy Ci wsparcie i wiedzę jakiej szukasz.

  v Gwarantujemy
  naukę na najwyższym poziomie  w
  przyjaznej atmosferze.

  Zadzwoń i sprawdź czy są wolne miejsca !!!

  tel: 600 667 865

  Lub wypełnij formularz na stronie www.inter-edu.pl

  Matematyka

  Język polski

  Język angielski

  Fizyka

  Biologia

  Chemia

  Język rosyjski

   Informatyka

   

  Matura 2022

  Egzamin maturalny po gimnazjum

  W roku 2022 odbędzie się matura w Formule 2015. Przystąpią do niej absolwenci liceów ogólnokształcących  i  absolwenci techników roku szk.2021/2022. W informatorze na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umieszczony jest dokładny opis egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania oraz zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego. Przypominamy krótko ogólne zasady:

  1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

  Przedmioty obowiązkowe:

  Część pisemna:

  Przedmiot obowiązkowy – część pisemna Poziom egzaminu
  Język polski Podstawowy
  Język obcy nowożytny Podstawowy
  Matematyka Podstawowy
  Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Podstawowy

  Część ustna:

  Przedmiot obowiązkowy – część ustna Poziom egzaminu
  Język polski Bez określenia
  Język obcy nowożytny Bez określenia
  Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Bez określenia

  Przedmioty dodatkowe wybór spośród:

  Przedmiot dodatkowe – wybór spośród Poziom egzaminu
  Język polski Poziom rozszerzony
  Matematyka Poziom rozszerzony
  Fizyka Poziom rozszerzony
  Chemia Poziom rozszerzony
  Informatyka Poziom rozszerzony
  Biologia Poziom rozszerzony
  Geografia Poziom rozszerzony
  Historia Poziom rozszerzony
  Filozofia Poziom rozszerzony
  Historia muzyki Poziom rozszerzony
  Historia sztuki Poziom rozszerzony
  Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony
  Język obcy nowożytny Poziom rozszerzony lub dwujęzyczny
  Język łaciński i kultura antyczna Poziom rozszerzony
  Język mniejszości etnicznej Poziom rozszerzony
  Język mniejszości narodowej Poziom rozszerzony
  Język regionalny Poziom rozszerzony

  2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej 
  • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a.
  • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

  3. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

  • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
  • przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (i egzamin ten nie może zostać mu unieważniony).

  4. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:

  • nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 2.

  oraz/lub

  • egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

  5. Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

  6. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

  7. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

  8. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej.

  • Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.
  • Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

  Kursy maturalne – przygotowanie do egzaminów

   

  Matura – kursy przygotowawcze z: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, język polski , język angielski


  Charakterystyka kursu

  Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego na wybranym poziomie 
  80 godzin na poziomie rozszerzonym, 84 godzin na poziomie podstawowym (1h- 45 minut) 
  Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego na wybranym poziomie
  Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
  Intensywne rozwiązywanie zadań pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli
  Próbne egzaminy maturalne, sprawdzane i omawiane przez doświadczonych
  nauczycieli
  Materiały dydaktyczne
  Przyjazna atmosfera
  Taniej niż korepetycje
  Płatność miesięczna
  Możliwość lekcji zdalnych
  Możliwość zajęć indywidualne przygotowujące do matury „ Szyte na miarę”
  Inter-EDU Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
  Zadzwoń 600 667 865 jeśli masz pytania.