Biologia poziom rozszerzony – przygotowanie do matury 2022

  1. Podstawa programowa – Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  2. Zakres kursu na poziomie podstawowym.
OferujemySpecyfikacja
80 godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na:Proponowany zakres merytoryczny kursu:
Najprostsze formy życia 
Botanika 
Zoologia – zwierzęta bezkręgowe 
Zoologia – zwierzęta kręgowe 
Cytologia z elementami doświadczeń 
Biochemia z elementami doświadczeń 
Anatomia i fizjologia człowieka 
Fizjologia roślin 
Genetyka 
Ewolucjonizm 
Ekologia i ochrona środowiska 
Bezpłatny test diagnozujący przed rozpoczęciem nauki w grupieKażdy kurs rozpoczyna się diagnozą „na wejście”. Diagnoza ma pomóc w trafnym doborze form i metod pracy z grupą, dzięki temu uczeń chętnej pracuję i doświadcza dużo pozytywnych emocji i zdobywa niezbędną wiedzę do zdania matury.  
Kameralne grupy kursówWybór grupy dokonuję uczestnik kursu. W przypadku samodzielnego stworzenia grupy minimum 4 osobowej grupa dostaje 10% zniżki na kurs.  
Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzyKurs ma na celu przyzwoite  przygotowanie do matur. Po diagnozie na wstępie miarę potrzeby   
Materiały dydaktyczneMateriały dydaktyczne przygotowuje trener. Materiały zawierają zadania maturalne tworzone w oparciu o bazę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trener dopasowuje poziom zadań do poziomu grupy z którą pracuję. Materiały są opracowane przez trenera w postaci kart pracy dla każdego uczestnika kursu.  
Dwa próbne egzaminy maturalne, sprawdzone i omówione przez doświadczonych nauczycieliW czasie kursu odbywają się dwie tzw „małe matury”, początek lutego i połowa kwietnia. Arkusze są układane przez trenera prowadzącego kurs na podstawie zadań maturalnych. Sprawdzone arkusze omówione  są przez egzaminatora.  
Wykwalifikowana kadraTrenerami są nauczyciele dyplomowani z długoletnim doświadczenie zawodowym. Uczestnik może wybrać trenera z proponowanych przez firmę Inter-EDU.
Przyjazna atmosferaPraca w małych grupach w przyjaznej atmosferze, bez oceniania, a zdecydowane nastawienie na docenianie. Motywowanie do pracy nad pogłębieniem wiedzy
Wybór prowadzącego kursUczestnik kursu może wybrać prowadzącego kurs wśród kadry trenerskiej Inter-EDU
Dyżury treneraDostępność telefoniczna i mailowa dla uczestnika po zakończeniu kursu  do samej matury związanych z zakresu egzaminu maturalnego przedmiotu.
OferujemySpecyfikacja
Elżbieta Mordań – Dyrektor Inter-EDU Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego
Zadzwoń 600 667 865 jeśli masz pytania.
  • Kursy maturalne – przygotowanie do egzaminów

      Matura – kursy przygotowawcze z: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, język polski , język angielski Charakterystyka kursu Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego na wybranym poziomie  […]


Print Friendly, PDF & Email