Fizyka – kursy przygotowawcze do matury

  1. Podstawa programowa – Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  2. Opis kursu

Oferujemy Specyfikacja

Proponowany zakres merytoryczny kursu:

Bezpłatny test diagnozujący przed rozpoczęciem nauki w grupie Każdy kurs rozpoczyna się diagnozą „na wejście”. Diagnoza ma pomóc w trafnym doborze form i metod pracy z grupą, dzięki temu uczeń chętnej pracuję i doświadcza dużo pozytywnych emocji i zdobywa niezbędną wiedzę do zdania matury.
Kameralne grupy kursów Wybór grupy dokonuję uczestnik kursu. W przypadku samodzielnego stworzenia grupy minimum 4 osobowej grupa dostaje 10% zniżki na kurs.
Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy Kurs ma na celu przyzwoite przygotowanie do matur. Po diagnozie na wstępie miarę potrzeby
Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne przygotowuje trener. Materiały zawierają zadania maturalne tworzone w oparciu o bazę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trener dopasowuje poziom zadań do poziomu grupy z którą pracuję. Materiały są opracowane przez trenera w postaci kart pracy dla każdego uczestnika kursu.
Dwa próbne egzaminy maturalne, sprawdzone i omówione przez doświadczonych nauczycieli W czasie kursu odbywają się dwie tzw „małe matury”, początek lutego i połowa kwietnia. Arkusze są układane przez trenera prowadzącego kurs na podstawie zadań maturalnych. Sprawdzone arkusze omówione są przez egzaminatora.
Wykwalifikowana kadra Trenerami są nauczyciele dyplomowani z długoletnim doświadczenie zawodowym. Uczestnik może wybrać trenera z proponowanych przez firmę Inter-EDU.
Przyjazna atmosfera Praca w małych grupach w przyjaznej atmosferze, bez oceniania, a zdecydowane nastawienie na docenianie. Motywowanie do pracy nad pogłębieniem wiedzy
Wybór prowadzącego kurs Uczestnik kursu może wybrać prowadzącego kurs wśród kadry trenerskiej Inter-EDU
Dyżury trenera Dostępność telefoniczna i mailowa dla uczestnika po zakończeniu kursu do samej matury związanych z zakresu egzaminu maturalnego przedmiotu.
Oferujemy Specyfikacja
Elżbieta Mordań – Dyrektor Inter-EDU Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego


Zadzwoń 600 667 865 jeśli masz pytania.
Print Friendly, PDF & Email