„Inter-EDU” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego zapraszamy do skorzystania ze szkoleń kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym i zdalnym w zakresie „Eksploatacji , instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu.”( Grupa 1E: 
Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w:

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  5. Urządzenia elektrotermiczne;
  6. Urządzenia do elektrolizy;
  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  8. Elektryczna sieć trakcyjna;
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym

Print Friendly, PDF & Email