Zrealizowaliśmy szkolenie „Pracownik Biurowy z Obsługą Komputera” w CIS Siemiatycze

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Zrealizowaliśmy szkolenie "Pracownik Biurowy z Obsługą Komputera"

Inter-EDU Placówka Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce zrealizowała szkolenia w ramach unijnego projektu Centrum Integracji Społecznych w Siemiatyczach  „Pracownik Biurowy z Obsługą Komputera”. Projektem objęte zastały osoby posiadające aktualnie statut bezrobotnego.  W ramach 25 spotkań (150 godzin) zdobyto wiadomości z zakresu :

  • BHP
  • organizacji pracy biurowej
  • przepływu informacji w zarządzaniu biurem
  • organizacji i zarządzania,
  • zagadnień prawnych
  • korzystania z komputera
  • pracy w wykorzystaniem aplikacji biurowych pakietu MS Office
  • komunikacji w sieci internetowej

Szczególny nacisk położono na obsługę urządzeń biurowych i komputera zgodnie z wymogami współczesnego świata. Uczestnicy projektu zdobyli praktyczne umiejętności obsługi min. bindownicy , skanera, faksu.  Przyswoili nie tylko zasady pracy biurowej, ale także fachowe słownictwo niezbędne w kontaktach z petentem .  

 24 godziny poświęcone były zasadom efektywnej komunikacji, co jest istotnym elementem w dobie pandemii. Komunikacja interpersonalna to podstawa współpracy międzyludzkiej, a przełamywanie barier to konieczność  dobrego funkcjonowania zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym. Uczestnicy projektu mają możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikację „Pracownik Biurowy z Obsługą komputera” 

Nauka przy komputerach
Ćwiczenia praktyczne