Aktualności Edukacja

Głosuj na nauczyciel Roku szkoły ponadpodstawowej

Elżbieta Mordań

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Hajnówce, Hajnówka

WYNIK: 2MIEJSCE w Powiecie Hajnowskim

ZAGŁOSUJ NA ELŻBIETĘ MORDAŃ

Dzień dobry.

Nazywam się Elżbieta Mordań. Ukończyłam studia magisterskie z matematyki oraz podyplomowe z fizyki i informatyki. Z ważniejszych ukończonych kursów to: „Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą”, „Dyrektor jako menedżer szkoły/placówki oświatowej”, „Doradca zawodowy”, „Trener Branżowych Stymulacji Biznesowych REVAS”.

Od 2001roku jestem nauczycielem wykładającym matematykę, fizykę na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Uczyłam między innymi w Technikum Elektrycznym w Białymstoku, I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce, II LO z DNJB w Hajnówce. Od wielu lat jestem nauczycielem dyplomowanym, czynnym egzaminatorem z matematyki na poziomie maturalnym i ósmoklasisty. Byłam wychowawcą wielu klas o rozszerzeniu matematycznym. Moim wielkim osiągnięciem jest to, iż wszyscy moi wychowankowie z sukcesem zdali maturę z matematyki co umożliwiło im kontynuację nauki w szkołach wyższych zgodnie z ich zainteresowaniem. Z mojej inicjatywy od 2011 roku odbywają się obchody „Światowego Dzienia Liczby PI” w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce. W obchodach uczestniczą przedstawiciele wszystkich szkół w powiecie hajnowskim. W latach 2018-2020 honorowy patronat objął Starosta powiatu hajnowskiego. W tym dniu odbywa się szereg konkursów związanych z promocją matematyki. Jednym z nich jest rozwinięcie liczby Pi.

Od dwóch lat prowadzę własną działalność jako „Interaktywne Centrum Edukacji i Usług Inter-EDU” w ramach której została powołana Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Moim sukcesem poza podstawową działalnością edukacyjną jest też stworzenie w ramach „Inter-EDU” „Mobilnego Laboratorium ECDL” oraz rozwinięcie zainteresowań ekonomiczno-biznesowych poprzez uzyskanie możliwości prowadzenia symulacji biznesowych w ramach Business Simulation Games REVAS jako partnera i trenera. W obecnym czasie realizuję jako organizatorka szkolenia dla całej kadry nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatu hajnowskiego (około 100 nauczycieli) w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” które będą trwać do września 2023 roku. Jako osoba chętnie korzystająca z innowacyjności procesów nauczania w sposób skuteczny i zdecydowany wykorzystuję doskonałą platformę edukacyjną na bazie usługi Microsoftu Office 365. Umożliwia mi to prowadzenia szkoleń edukacyjnych stacjonarnych i zdalnych na obszarze całego kraju.

W mojej pracy edukacyjnej kieruję się dobrem ucznia i chcę jak najwięcej przekazać wiedzy.

Print Friendly, PDF & Email

Administrator Inter-EDU

Nie lubię bezczynności 🙂

Możesz polubić

Podsumowanie kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty

Dziękujemy Wam kochani  kursanci za zaufanie jakim nas obdarzyliście przychodząc  do Inter-EDU. Z przeprowadzonych ankiet wynika,  iż jesteśmy przez Was oceniani bardzo wysoko. Pogłębiliście swoją […]

Print Friendly, PDF & Email

Zorganizowaliśmy szkolenie dla stu nauczycieli z hajnowskich szkół ponadpodstawowych

Hajnowscy nauczyciele chcą współpracować i podnosić swoje kompetencje Stu nauczycieli z hajnowskich szkół ponadpodstawowych wzięło udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowym w ramach projektu „Hajnówka OdNowa […]

Print Friendly, PDF & Email